вівторок, 7 квітня 2015 р.

Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища

        Монографія присвячена проблемам формування хмаро орієнтованого навчального середовища у вітчизняних закладах освіти, що є актуальним у світлі останніх тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних техноло­гій. Висвітлено комплекс теоретичних питань, пов’язаних з визначенням по­нятійного апарату, моделюванням структури середовища, основних харак­теристик, принципів, вимог до його формування, інтеграцією сервісів у хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітніх, вищих навчаль­них закладів та закладів післядипломної освіти. Розглянуто практичне зас­тосування сервісів Microsoft Office 365, сервісів Google, програмного забезпечення навчального призначення й технологій Веб-2.0
(інтерактивних плакатів, блог-технологій, квест-технологій та ін.) для реалізації навчальної взаємодії педагогів та учнів (студентів).
Матеріали http://korycja-kamerton.hol.es/

Немає коментарів:

Дописати коментар

Єдина Країна! Единая Страна!